KATALOG

Nasıl üretilir?

İzotonik solüsyonun yüksek teknolojiye haiz özel jeneratörlerde, Corona Discharge yöntemi ile elektroliz edilirken, Ultra Viole ışınım altında, oksijen atomlarının birleştirilmesi ile elde edilir. Birleştirilen Oksijen molekülleri, frekans jeneratörlerinde indüklenerek aktifliği arttırılır. Çok yüksek frekans uygulanarak Yüksek Redoks Potansiyeli (ORP) özelliği kazandırılan Aktif Anyonik Oksijen Normal atmosferik oksijenden (O2) ve ozondan (03) çok daha yüksek bir enerji formuna sahiptir.

Aktif Anyonik Oksijen Lisansına Haiz Ürün ve Markalar

İletişim
baynova.com.tr
info@baynova.com.tr

Ultra Biosit enzimli Aktif Anyonik Oksijen’in tüm patent , lisans , sınai mülkiyet hakları Baynova Teknoloji A.Ş ‘ye aittir .

Baynova Teknoloji A.Ş.
Başkent Organize Sanayi Bölgesi ,
Başkent Bulvarı No:8
Malıköy / Ankara
Tel: +90 (312) 512 80 00